TRƯỜNG MẦM NON TAM TIẾN

Địa chỉ: Bản Trại Lốt, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0858207075

Email: c0tamtienyt.bacgiang@moet.edu.vn