Thứ năm, 08/12/2022 - 06:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TAM TIẾN
 • DOÃN THỊ THÙY LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TRƯỞNG BAN ĐDCMHS NĂM HỌC 2021-2022;2022-2023
  • Điện thoại:
   0985346559
 • NGUYỄN VĂN QUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ TRƯỞNG BAN ĐDCMHS NĂM HỌC 2022-2023
  • Điện thoại:
   0915623498
 • Lê Việt Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng ban
  • Điện thoại:
   0376299299
 • Toàn Thị Thì
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng ban
  • Điện thoại:
   0394919955